UNESCO project at Takahiwai

Whakaora ngā whenua whāma: utilising mātauranga Māori and western science to protect and restore the soil on rural farms in Tai Tokerau. A team involving kaumātua and landowners from the Takahiwai Kāinga in Tai Tokerau, scientists, educators and regulators will collaborate to utilise te reo Māori me ngā tikanga (Māori language and culture) and western … Continue reading UNESCO project at Takahiwai